„RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány

1173 Budapest, Pesti út 237. Tel/fax: 06-1/258-58-95; 06-1/258-58-96
Elérhetőségek, adatok
Az alapítványról
Családok Átmeneti Otthona
Női Éjjeli Menedékhely
Utcai munka fiatalokkal
Képek
Támogatóink
1%, adományok
Partnereink
Fórum

HÍREK


"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Női Éjjeli Menedékhelye
1067 Budapest,
Podmaniczky utca 33.
Tel/fax: 06/1-269-36-01
Vezető: Buzás Endre
E-mail: noiszallo@resalapitvany.hu


A Podmaniczky utca 33. szám alatt működő intézményünk létrejöttének az előzményei: Kőbányán, az Állomás utca 10. szám alatt működött ideiglenesen, 1996. decembere és 1997. júliusa között alapítványunk első női éjjeli menedékhelye. Az épület korábban gyógyszerraktár volt, átalakítani addig nem akartuk, amíg meg nem születik a Fővárosi Önkormányzat döntése az ingatlan huzamosabb időre szóló átadásáról. Átépítés nélkül a szállón egy 30 férőhelyes hálóhelyiséget alakítottunk ki — ez volt a "társalgó" is —, amit szükség esetén további 6 matraccal bővítettünk. Lakóink 2 zuhanyzót és 1 WC-t használhattak, a körülmények igen spártaiak voltak. Este egyszerű vacsorát, teát, reggel kávét adtunk, szociális munkás munkatársaink pedig az ügyintézésben segítettek. Tekintettel az ideiglenes működésre, nem alakítottunk ki önálló munkacsoportot, hanem a többi intézményünkben is dolgozó kollégák ügyeltek, segítve a megbízással foglalkoztatottak munkáját.
Még a tél folyamán kiderült, hogy a Fővárosi Önkormányzatnál az épület másik szárnyát használó Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat is kérte az ingatlan használati jogát, s végül — hosszas huzavona után — a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján meg is kapta. Ekkorra már elkészíttettük a hatályos jogszabályoknak megfelelő terveket, s pályáztunk is a Népjóléti Minisztériumnál a szükséges kiadásokra, de végül a szálló nem itt, hanem több épület megtekintése után, a VI. ker. Podmaniczky u. 33. szám alatt nyílt meg és működik jelenleg is.

Intézményünket 1998. augusztus 01.-én nyitottuk. A szállóhoz szükséges ingatlant a Főváros Önkormányzat bocsátotta rendelkezésünkre, az épületrészt 2018-ig bérelhetjük. A szálló kialakítását a Népjóléti Minisztérium által kiírt pályázaton elnyert összegből tudtuk megvalósítani 1998. első félévében.

A megnyitás óta eltelt csaknem hat év alatt megismertük lakóink élethelyzetét, speciális problémáikat, mentális és fizikai állapotukat. A szálló jelenleg 35 férőhellyel — téli időszakban 50 — , két szinten működik. A felső szinten helyezkednek el a lakószobák, a vizes blokk, és az ügyeleti szoba, az alsó (pince) részben a közös helyiségek találhatóak. Ügyfeleink itt fogyaszthatják el az általunk szolgáltatott vacsorát, meleg citromos teát, illetve az igény szerint a hozott élelmiszerek melegítése is megoldható. Továbbá ezen a szinten áll lakóink rendelkezésére a gépesített mosókonyhánk, valamint a betegek elkülönítésére szolgáló helyiséget is itt alakítottuk ki.

A szálló igénybevételének nincs feltétele, nem kérünk ÁNTSZ igazolást, s nem vizsgáljuk a várakozók alkoholos befolyásoltságát sem. A bekerüléskor egyetlen korlátot a férőhelyek száma jelent.

Klienseink részére – az alvási lehetőségen túl – az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
- mosási, szárítási, fürdési lehetőség (az ehhez szükséges eszközök biztosítása)
- csomag-és értékmegőrzés zárható szekrényekben (egy éjszakára)
- egyszerű vacsora, tea
- reggel kávé, illetve a téli időszakban egyszerű reggeli
- ételmelegítési lehetőség
- egészségügyi ellátás (alapvető gyógyszerek, kötözés, télen pályázati forrás révén hetente háromszor szakápoló tart ügyeletet, illetve kiváltjuk a vényköteles gyógyszereket is)
- hetente egyszer 18.00 és 21.00 óra között orvosi ellátást biztosít az intézményben a Hajléktalanokért Közlapítvány Speciális Szállójának, Egészségügyi Centrumának orvosa
- szociális ügyintézés


Lakóink nyugalmát a nyitva tartás teljes ideje alatt szociális munkások biztosítják, akik segítenek a szociális ügyintézésben is.

Buzás Endre

Terézvárosi Kábeltelevizió felvétele

100 legszegényebb

100 legszegényebb

Az Éjjeli Menedékhely Házirendje

Tisztelt Hölgyem !


Üdvözöljük Önt a „RÉS” Alapítvány éjjeli menedékhelyén. Szállónkat bárki igénybe veheti este 6 és reggel 8 óra között.
Minden este 18 órától lehet bejönni (érkezési sorrendben) addig, amíg van szabad hely.

A szálló maximális kapacitása 35 férőhely. Ennek minél jobb kihasználása érdekében mindenkinek az éjszakás jelöli ki a fekvőhelyét. Beérkezés után a szállót már nem lehet elhagyni, illetve kimenetel után már nem lehet visszajönni (reggel se).
Villanyoltás mindennap 22 órakor van.

Az alábbi szolgáltatásokat tudjuk nyújtani:
1. Vacsorát, meleg teát,
2. Ágyat (ágynemű nélkül),
3. Tisztálkodási lehetőséget, törölközőt, szappant, szükség esetén vattát.
4. Szükség esetén kötszert, gyógyszert
5. Reggelire kávét ( fejenként egy pohárral)
6. Értékmegőrzés

Általános ébresztő reggel 7 órakor van. Külön ébresztőt reggel 7 óráig félóránként lehet kérni. Reggel 8 óráig a szállót mindenkinek el kell hagynia. Kérjük, semmilyen holmit (szatyrot, ruhát, cipőt stb.) ne hagyjanak itt, mert a napi takarítás során ki kell dobnunk mindent. Lehetőség van viszont arra, hogy Önök bármilyen értéket leadjanak éjszakára megőrzésre, de ezt reggel el kell vinniük. Szintén távozáskor kell leadni a törülközőt és a lakatot, kulcsot az éjszakásnak.


Az alábbiakban néhány viselkedési alapelv betartására kérjük Önöket.
Ne kezdjenek verekedést és ne is vegyenek részt benne. Ne hozzanak be és ne is fogyasszanak bent szeszesitalt és drogot. Ha mégis hoznak magukkal akár szeszesitalt, akár drogot,, és bejövetelkor nem adják le megőrzésre, akkor elkobozzuk és megsemmisítjük (kiöntjük, kidobjuk stb.) ezeket.
Kérjük, hogy az este folyamán sem, de takarodó után különösen ne hangoskodjanak. Ezért kérjük a mosást is befejezni 22h-ig. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy az ügyeletessel, de a többi lakóval is kulturált, emberi hangnemben és módon beszéljen.
Kérjük a szálló területén vendéget ne fogadjanak!
Dohányozni csak az erre kijelőlt helyen (előtér) szabad!
A menedékhely szolgáltatásait csak nők vehetik igénybe, anyát gyermekeivel sajnos nem tudunk fogadni (még egy éjszakára sem).
Kérjük, ha bármilyen problémája támadna, forduljon az ügyeleteshez, akár éjszaka is.

A házirend megsértése időszakos (1 naptól 1 hónapig terjedő) kitiltást vonhat maga után.
Reméljük, az este és az éjszaka nyugodtan telik az Ön számára is.


Budapest, 2004 január


Köszönettel:
a szállóügyeletesek
Iskolai program

Az intézmény működtetésén túl fontosnak tartjuk, hogy tevékenységünkkel hozzájáruljunk alapítványunk azon céljához, mely szerint csökkenteni kívánjuk a hajléktalan emberekkel kapcsolatos előítéleteket, s növelni a velük kapcsolatos toleranciát. Ennek érdekében a menedékhely munkatársai kidolgoztak egy iskolai programot, melynek célja az éjjeli menedékhely bemutatásával az otthontalanság problémájának körüljárása. A hajléktalanság olyan komplex társadalmi probléma, mely bárkit sújthat, és valamilyen formában mindannyian szembetalálkozunk vele nap, mint nap, ezért bemutatása és megismertetése kiemelten fontos mind a prevenció, mind a diszkrimináció ellen való fellépés érdekében. Programunk elsődleges célja, hogy mindenki a valóságnak megfelelő információkkal rendelkezhessen erről a kérdésről.
Szeretnénk a fiatalok körében egyre inkább fokozódó kíváncsiságot kielégíteni, arra pedagógiai és szociális szempontok alapján reagálni, valamint a szegénységgel, így a hajléktalanokkal szembeni előítéletek csökkenését elérni.

Nyitvatartási időben gyakran találkozunk olyan fiatalokkal, akik csak azért csengetnek be, hogy információhoz jussanak a hajléktalansággal kapcsolatban, esetleg egy - egy konkrét eset kapcsán. Jelenleg két olyan fiatalokból (15-16 éves) álló csoporttal állunk mindennapos kapcsolatban, akik szabad idejüket nem sajnálva, lakóhelyükön ruhát illetve élelmiszert gyűjtenek, majd azt a szállón kiosztják. Ezt a tevékenységet csak az éppen ügyeletben lévő szociális munkás jelenlétében végezhetik, de hozzáállásuk és önzetlen törekvésük minket is meglepett.
Természetesen gyakran találkozunk ennek az ellenkezőjével is: nem egyszer az ügyeletes szociális munkásnak kellett közbeavatkozni, mikor a sorban álló (beengedésre váró) lakóinkat 12-15 éves gyermekek botokkal és egyéb súlyos sérüléseket okozó tárgyakkal felszerelve támadták meg, amely eset szintén a párbeszéd és a hatékony információnyújtás fontosságát jelzi.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a fiatal korosztály különösen nyitott és érdeklődő a társadalmi megkülönböztetettség különböző formái iránt, ők azok, akik már fogékonyak a környezetükben lévő társadalmi problémákra és esetenként szeretnék jobban megérteni, megismerni ezeket.

Első lépésként a hatodik kerületben lévő tíz általános iskola (nyolcadik osztályos) és a kerületben található három középiskolákban tanuló diákok részére próbáltunk lehetőséget biztosítani ennek a sokak számára „zártnak” tűnő, azonban mégis szem előtt lévő probléma megismerésére.

A célcsoport a 13 - 18 év közötti korosztály. Programunk lényege, hogy a diákok osztályfőnöki illetve társadalomismeret órán meglátogatják intézményünket, ahol számukra is érthető módon megválaszoljuk a hajléktalanokkal kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket:

-
- hajléktalanná válás okait (nők és férfiak esetében),
- a hajléktalanok csoportjait (például családok),
- a hajléktalan lét nehézségeit,
- a hajléktalanná válás folyamatát,
- az ellátó rendszer felépítését,
- szállást biztosító intézmények típusait,
- egészségügyi ellátást,
- kilépési lehetőségeket,
- szociális munkások szerepét, a
- hajléktalansággal kapcsolatban leggyakrabban felmerülő sztereotípiákat:
- miért nem dolgoznak a hajléktalanok?
- miért isznak a hajléktalanok?

Programunk megvalósulása érdekében a pedagógus, és természetesen a szállón dolgozó szociális munkás stáb együttműködése nélkülözhetetlen. A szociális szempontokat szakirányú felsőfokú végzettséggel, illetve nagy szakmai tapasztalattal rendelkező kollegáink biztosítják, hogy programunk során minden tekintetben a legmegfelelőbb választ kaphassák az érdeklődők. Előtérbe helyezzük azon pedagógiai módszerek alkalmazását, amely a szociális szakma számára közérthető nyelvezetet egy diák számára is érthetővé tenné.

A kiscsoportos beszélgetést mindenképpen hatékonyabbnak és személyesebbnek tartanánk, hogy minden érdeklődő feltehesse kérdéseit, ezért maximum 15 fős csoportokat várunk előzetesen egyeztetett időpontban (pedagógus kísérettel, vagy a nélkül).
Megközelíthetőség


A térkép letőlthető (pdf formátumban) >>itt <<

Honlapkészítés