„RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány

1173 Budapest, Pesti út 237. Tel/fax: 06-1/258-58-95; 06-1/258-58-96
Elérhetőségek, adatok
Az alapítványról
Családok Átmeneti Otthona
Női Éjjeli Menedékhely
Utcai munka fiatalokkal
Képek
Támogatóink
1%, adományok
Partnereink
Fórum

HÍREK


"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány Családok Átmeneti Otthona
1173 Budapest, Pesti út 237.
Tel/fax: 06/1-258-58-95
06/1-258-58-96
Vezető: Varga Anikó
E-mail: csalados@resalapitvany.hu
A Családok Átmeneti Otthonát 2006. áprilisában nyitottuk meg. Intézményünkben hajléktalanná vált, gyermekes családok (összesen 10-12 család, 40 fő) részére biztosítunk lakhatási lehetőséget, az ehhez kapcsolódó, alapvető szolgáltatásokat, valamint szociális segítségnyújtást. Célunk, hogy a hozzánk bekerülők számára olyan segítséget kínáljunk, melyek révén a krízishelyzetben lévő családokban rejlő erőforrások megerősödhetnek, s hosszú távon képessé válnak az intézményes ellátási formákon kívüli lakhatási lehetőségek megteremtésére és megtartására. Annak érdekében, hogy a hozzánk bekerülő családok szükségleteihez leginkább alkalmazkodó segítségnyújtást kínáljunk, a felvételi beszélgetés során igyekszünk feltérképezni a család történetét, a bennük rejlő erőforrásokat, motiváltságukat, a lehetséges reszocializációs irányokat, s szerződésben rögzítjük az együttműködésünk kereteit.


A szakmai program kialakítása során figyelembe vettük a krízishelyzetbe került családok ellátásában tapasztalható hiányokat, s ennek megfelelően, illetve az 1997. évi XXXI. törvény 51. §-a alapján alakítottuk ki az intézmény szolgáltatásait, melyek az alábbiak:


lakhatási lehetőség biztosítása (elhelyezés családonként külön szobában)
24 órás ügyelet biztosítása
alapvető gyógyszerek
szükség esetén segítségnyújtás az alapvető, a gyermek ellátásához nélkülözhetetlen eszközök biztosításában
a napi életvitelhez szükséges alapvető háztartási eszközök biztosítása (például mosógép, főzéshez szükséges eszközök, ágynemű, stb.)
krízisintervenció
szociális munka egyénekkel, családokkal
szociális munka csoportokkal
szükség esetén jogi és pszichológiai segítségnyújtás
kapcsolatfelvétel segítése a helyi ellátórendszer intézményeivel (például óvoda, iskola, gyermekjóléti szolgálat, stb.)
alternatív programok szervezése a családoknak
gyermekek tanulásának segítése


Az intézménybe bekerülő családoknak egy-egy szociális munkás a segítője, akivel a családok szerződést kötnek (ez nem azonos az intézményi szerződéssel, mely azt rögzíti, hogy az intézmény szolgáltatásait milyen feltételekkel lehet igénybe venni), mely meghatározza azt, hogy az intézményben való tartózkodásuk ideje alatt milyen célért dolgoznak, milyen erőforrásaik vannak, s a cél megvalósulása érdekében ki mit vállal.


A Családok Átmenetipu Otthonában a gyermek és szülője az átmeneti gondozásuk alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tartózkodhatnak. Ha az átmeneti gondozás időtartama letelt, a szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére további 6 hónappal, illetve szükség szerint a tanítási év végéig a gyermek és szülője gondozása meghosszabbítható. A Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő családok részére soron kívüli ellátást biztosíthat. Krízisszoba nyújt átmeneti segítséget a családon belüli bántalmazás esetén a válsághelyzetben lévő bántalmazott szülő(k) és gyermekei(k) számára, illetve a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák számára.


A Családok Átmeneti Otthona Budapestről, illetve az ország egész területéről fogad rászoruló családokat, beleértve a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert családokat.

Elsődleges célunk, a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, a családból történő kiemelés megelőzése azon családok esetében, akiknél az átmeneti elhelyezés és gondozás hiányában a gyermekeket el kellene választani családjuktól.


További célunk, hogy a krízishelyzetben lévő, átmenetileg otthontalanná vált családok, a belső erőforrásaik támogatása mellett képessé váljanak: az önálló életvitelhez szükséges feltételeket megteremteni, tudjanak lakásproblémáikra tartós megoldást találni, képesek legyenek a hajléktalan életforma elhagyására, állandó munkajövedelemből önmagukat fenntartani, társas kapcsolatokat kialakítani, illetve megtartani.Az intézményben folyó munka a családok önkéntes együttműködésén alapul, alapvető eszköze a folyamatos kapcsolattartás a kliensekkel, amelynek keretében a családok speciális helyzetét, szükségleteit figyelembe véve kerülnek kidolgozásra a közösen megvalósítandó célok, illetve azok a feladatok, amelyeket a klienseknek és az intézmény munkatársainak kell megvalósítania e célok elérése érdekében.


Ahhoz, hogy új intézményt meg tudjuk nyitni, a használatunkban lévő ingatlant fel kellett újítani, ami során olyan munkálatokat végeztettünk el, melyeket a szakhatóságok előírtak, illetve melyek révén a rendelkezésünkre álló forrásokat minél hatékonyabban tudjuk felhasználni (például nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése).


Az átalakítással kapcsolatosan alapvető probléma volt, hogy csak részben álltak rendelkezésre azok az anyagi erőforrások, melyek révén a régi ellátási forma megszüntethető, illetve az új ellátási forma kialakítható, beindítható volt. Egyrészről az átalakulásnak voltak egyszeri felújítási, átalakítási költségei, hiszen az új ellátás szakhatósági engedélyeztetéséhez az intézményt alkalmassá kellett tenni gyermekek fogadására. Az ingatlan felújítása befejeződött, melynek költségei 18 000 000 forintot tettek ki. Másrészről pedig az átállás során volt 4 hónap, amikor a régi ellátásra már nem, az új ellátásra még nem kapunk állami normatív támogatást, miközben bizonyos működtetési költségek — attól függetlenül, hogy laknak-e a házban — már jelentkeztek. Ezek miatt az okok miatt az alapítvány nagyon nehéz anyagi helyzetben van jelenleg is, hiszen az Ápoló-Gondozó Ház működtetésével kapcsolatos problémák, az évek óta húzódó hiánytermelés lehetetlenné tették, hogy tartalékokat képezzünk. Az alapítvány bizonyos szempontból kényszerpályán volt, hiszen az adósságcsapdából való kilábaláshoz nélkülözhetetlen volt a struktúraváltás, melynek alapfeltétele volt az átalakítás, felújítás. Minden nehézségünk ellenére 2006. áprilisában megnyitottuk az intézményt, mely jelenleg is telt házzal működik, s tapasztalataink szerint a férőhelyeink dupláját is fel tudnánk tölteni.CSAO kialakítása képekben >>itt <<Megközelíthetőség


A térkép letőlthető (pdf. formátumban) >>itt <<

Honlapkészítés