„RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány

1173 Budapest, Pesti út 237. Tel/fax: 06-1/258-58-95; 06-1/258-58-96
Elérhetőségek, adatok
Az alapítványról
Családok Átmeneti Otthona
Női Éjjeli Menedékhely
Utcai munka fiatalokkal
Képek
Támogatóink
1%, adományok
Partnereink
Fórum

HÍREK


"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány
Utcai Szociális Munka Hátrányos Helyzetű Fiatalokkal

1173 Budapest, Pesti út 237.
Tel/fax: 06/1-258-58-95
06/1-258-58-96
Vezető: Guti Irén
E-mail: utca@resalapitvany.hu

1998. óta működtetjük az utcai szociális munka programot. Munkatársaink mind a magánéletük, mind a munkájuk során gyakran találkoztak olyan fiatalokkal, kiknek szükségük lett volna segítségre ahhoz, hogy meg tudják oldani a problémáikat, de közülük sokan soha nem kerültek kapcsolatba segítségkérési lehetőségekkel, vagy helyzetüket nem is élik meg problémaként (például intézetből, családjuktól elszökött, csellengő gyerekek, iskolai, családi problémákkal küzdő fiatalok).

Ennek okai véleményünk szerint sokrétűek lehetnek:
— nincs információjuk a segítségkérési lehetőségekről
— a stigmatizációtól való félelmük, bizalmatlanságuk miatt nem keresik fel ezeket a helyeket
— életritmusuk miatt nem élhetnek rendelkezésükre álló a lehetőségekkel
— problémáikat nem tudják megfogalmazni, vagy helyzetüket nem is élik meg problémaként.

Ezek miatt az okok miatt szükség van olyan programokra, melyek révén az érintett réteg is hozzájuthat a segítségnyújtás lehetőségeihez. Tapasztalataink szerint ennek egyik leghatékonyabb eszköze az utcai szociális munka. A program célcsoportját azok a fiatalok alkotják, akik a fentebb részletezettek miatt nem, vagy csak későn kerülnek kapcsolatba a segítő intézményekkel.

Munkatársaink olyan szolgáltatás működtetésére vállalkoztak, melynek alapvető célja az információ-közvetítés, a prevenció, valamint az ártalomcsökkentés. Fontosnak tartjuk, hogy még akkor kerüljünk kapcsolatba a fiatalokkal, mikor „megélik” a konfliktushelyzetet (családi, iskolai problémák, beilleszkedési nehézségek stb.), s ekkor igyekezzünk minél több megoldási alternatívát kínálni.
Utcai szociális munkásaink segítséget nyújtanak ezek végiggondolásában is, s ezáltal nagyobb esélye van annak, hogy a hozzánk forduló olyan megoldást tud választani, mely számára legelfogadhatóbb, illetve a legkisebb törést okozza az életében.

Célunk az, hogy a tőlünk segítséget kérők minél nagyobb rálátással tudjanak dönteni az életük során felmerülő kérdésekben, problémákban, valamint tisztában legyenek a jogaikkal, lehetőségeikkel, tevékenységünket az ártalomcsökkentés elveit szem előtt tartva végezzük.
Fontosnak tartjuk, hogy ne mi hozzunk döntéseket a segítséget kérő helyett: ahhoz szeretnénk minél több információt nyújtani, hogy olyan lehetőségek közül választhasson, melyek révén a számára és a környezetére legkevésbé veszélyes életet tudja élni.

Szociális munkásaink segítséget nyújtanak egy-egy problémás helyzet végiggondolásában, a lehetséges megoldási alternatívák feltérképezésében, a segítő intézményekkel való kapcsolatteremtésben. Programunk fontos eleme, hogy sohasem hagyjuk ott a szórólapjainkat egy szórakozóhelyen sem, hanem ezek terjesztése mindig két szociális munkás jelenlétéhez van kötve (ez programunk egyik alapelve), hiszen csak így tudunk hatékony válaszokat adni a kiadványok mentén felmerülő kérdésekre, problémákra.
Programunktól azt reméljük, hogy azok a fiatalok is hozzájutnak a számukra szükséges információkhoz, segítségkérési lehetőségekhez, melyeknek eddig a fentebb említett okok miatt erre nem volt lehetőségük. Hisszük, hogy ezáltal ezek a fiatalok jobb érdekérvényesítési képességre tesznek szert, illetve képesek lesznek olyan döntéseket hozni, melyek a legkevésbé veszélyesek számukra.


Célcsoport:Elsősorban 16-25 év közötti veszélyeztetett fiataloknak próbálunk meg segítséget nyújtani, az általuk kedvelt szórakozóhelyeken. Ezen túlmenően nem csak a középiskolásoknak, hanem általános iskolás gyerekek részére egészségnevelő programot indítottunk.

Nyújtott szolgáltatás:
Programunk főbb elemei:

-információszolgáltatás (drogprevenció, egészséges életmód, szabadidő hasznos eltöltése, alapvető jogi ismeretek)
-ártalomcsökkentés,
-iskolai egészségnevelő programok

Munkatársaink különböző szórakozóhelyeken tartanak három óra időtartamban drogprevenciós, illetve ártalomcsökkentő ügyeleteket.Kiadványok:
Munkánk során különböző információs kiadványokat használunk — melyek fontos elemei a kapcsolatfelvételnek — az alábbi témakörökben:

A, Emberi jogok, gyermeki jogok, diákjogok, speciális jogok:

Ezekkel a témákkal kapcsolatban a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyarországi Helsinki Bizottság, valamint az Alkotmány- és Jogpolitikai Intézet, a Nane kiadványait tudjuk használni. Fontosnak tartottuk a diákjogok érvényesülésének segítését is, melyet munkatársaink állítottak össze az OEFI pályázati támogatása révén.

B, Egészségi problémák:

Tájékoztató anyagaink vannak a HIV-fertőzöttségről, az AIDS-betegségről, illetve egyéb, szexuális úton terjedő megbetegedésekről, a megelőzés módjairól, illetve a szűrési lehetőségekről. ( A Pluss Egyesület, az Anonym Szűrőállomás, az Iránytű és a Civil AIDS Megelőző Tűcsereprogram kiadványai.)

Meglepően nagy igény mutatkozott a rákszűréssel kapcsolatos információk iránt, s ezért felvettük a kapcsolatot a Rákellenes Ligával és „A Rák ellen, az Emberért, a Holnapért” Társadalmi Alapítvánnyal is.

C, Legális és illegális drogokkal kapcsolatos információk:

A legális és illegális drogokkal kapcsolatos információs anyagok megjelentetéséhez szükséges anyagi forrásokat a Holland Királyi Nagykövetség biztosította pályázati úton. A munkánk során használt, 10 kiadványból álló sorozat — melyeket pályázati anyagunkhoz csatoltunk — az alábbi témakörökben nyújt információkat:
— alkohol
-altatók és nyugtatók
-kannabisz
— koffein
— kokain
— LSD és más hallucinogének
— nikotin
— ópiátok
— speed és extasy
— szerves oldószerek

A szórólapok egy részének alapját holland kiadványok képezik, melyeket a szerzők fordítottak le, illetve írtak át, egészítettek ki a magyarországi viszonyoknak megfelelően (például a szerves oldószerek használata tipikusan Kelet-európai jelenség, hiszen ez egy olyan kábítószer, mely olcsó, s könnyen hozzáférhető a rosszabb anyagi körülmények között élők számára is).

A szórólapok elkészítésekor, illetve kiadásakor nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a kezdetben nyolc témáról szóló információs anyagokat (melyeket korábban vásároltunk) kibővítsük a koffeinről és a nikotinról szóló kiadványokkal is. Döntésünk oka az volt, hogy fontosnak tartottuk, hogy az illegális kábítószereken — s ezek hatásain, veszélyein túl — információkat nyújtsunk a legális drogokról is, hiszen ezek fogyasztása is nagy problémát jelent hazánkban, s szerettük volna használatuk következményeire felhívni a figyelmet.


Tevékenységünk során, a jogi segítségen túl információkat nyújtunk a drogfogyasztáshoz kapcsolódó egészségügyi és szociális problémák megoldásához is.Honlapkészítés