„RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány

1173 Budapest, Pesti út 237. Tel/fax: 06-1/258-58-95; 06-1/258-58-96
Elérhetőségek, adatok
Az alapítványról
Családok Átmeneti Otthona
Női Éjjeli Menedékhely
Utcai munka fiatalokkal
Képek
Támogatóink
1%, adományok
Partnereink
Fórum

HÍREK

Rendelkező nyilatkozat letölthető (pdf. formátum) >>itt <<
A 2006. rendelkező évben a kedvezményezhető civil szervezetek körébe tartozik:

azon - az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény szerinti társadalmi szervezet (kivéve a pártot, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet), amelyet a bíróság 2004. január 1. előtt nyilvántartásba vett és az alapszabálya szerint 2005. január 1-jétől - a közhasznú szervezetekről szóló, többször módosított 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Khsz. tv.) 26. § c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik;
azon alapítvány, amelyet a bíróság 2004. január 1. előtt nyilvántartásba vett és az alapító okirata szerint 2005. január 1-jétől - a Khsz. tv. 26. § c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik;
azon kiemelkedően közhasznú alapítvány, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet és közalapítvány, amelyet a bíróság 2005. január 1. előtt kiemelkedően közhasznú szervezetként, illetve közalapítványként nyilvántartásba vett és az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint 2005. január 1-jétől - a Khsz. tv. 26. § c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik;
az Szf. tv. által nevesített kedvezményezett pl. a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Egészségügyi Információs Központ és Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum, a Magyar Állami Operaház;
az a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- és előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, amely a 2003., 2004., illetve 2005. év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy a központi költségvetésből egyedi támogatásban részesült és nem tartozik az előzőekben felsorolt kategóriákba.
Az Szf. tv. 4. § (2) bekezdése szerint a működési feltételeknek (a várakozási idő, illetőleg a közhasznú tevékenység folytatása) megfelelő társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek, valamint kiemelkedően közhasznú alapítványok közül kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely belföldi székhelyű, a magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érdekében működik, nyilatkozik arról, hogy az alapszabálya, alapító okirata szerinti közhasznú tevékenységét a rendelkező nyilatkozat(ok) évét megelőző egy év óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja, eleget téve minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek, nyilatkozik arról, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, valamint ennek megfelelően módosította alapszabályát, alapító okiratát (közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása), nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs (amennyiben a szervezetnek van köztartozása, de az egyéb törvényi feltételeknek megfelel, akkor kizárólag abban az esetben lehet kedvezményezett, ha hozzájárul az őt az Szf. tv. szerint megillető összegből a köztartozásainak kiegyenlítéséhez; pontosan megjelölve az összeg címzettjeit és a kiegyenlítés sorrendjét). Az állami adóhatóság a törvényi feltételek igazolásának elősegítésére "Adatlap és melléklete" elnevezésű nyomtatványt rendszeresített (ebben az évben 0637-es számon), amelyet a felhívó-tájékoztató levéllel együtt juttatott el a civil kedvezményezettek részére. Az adatlapon lehetőség nyílik arra, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő nyilatkozatokat megtehesse a kedvezményezett.

adomány

Hogyan segíthet?

Feltöltés alatt

Honlapkészítés